top of page

Bibliotheek van wijlen Frank van der Goes benevens enkele bijvoegingen. (Met een biografische schets vooraf door H. Bovenkerk.)

 

Amsterdam: Boekhandel en Antiquariaat P.A. Hemeryck (A.T. Kleerekoper), 1940. 238 x 150 mm. Geniet. 37 p. Eerste druk. Omslag deels licht verbruind.

 

Veilingcatalogus met 755 nummers, alle zeer beknopt beschreven. In de eerste rubriek 'socialisme' vinden we uiteraard veel Marx, Engels, Roland Holst, Troelstra, Wibaut. Voorts had Van der Goes enkele tientallen publicaties over prostitutie en een grote berg politieke brochures. In de laatste rubriek 'histoire et politique de la Hollande' zijn ook letterkundigen, zoals Busken Huet en Multatuli, ondergebracht.

 

Frank van der Goes (1859-1939) was een van de oprichters van de SDAP en van De Nieuwe Gids. Van Das Kapital maakte hij de eerste Nederlandse vertaling. 'Goes' zat in de klas bij Willem Kloos, Jacques Perk was een jeugdvriend.

De bibliotheek van Frank van der Goes

€ 0,00Prijs
    bottom of page