top of page

Gerard Kornelis van het Reve  Droom. Handgeschreven gedicht.

 

278 x 218 mm. Een blad. Alleen recto. Gesigneerd ‘GerardKvanhetReve’. Tweemaal gevouwen geweest. Linksboven met een dotje lijm op kartonnen vouwblad geplakt. Enkel vlekje. Signatuur iets uitgeveegd.

 

Een van de mooiste verzen van Reve, door de dichter zelf omstreeks 1965 neergeschreven met de kroontjespen. Dit handschrift is afkomstig van Bernard Sijtsma (1938-1991), een intimus van Reve. De vriend van Sijtsma, Freek Ariesen, heeft aan de binnenzijde van het vouwblad genoteerd: ’29 september 1988 | Frederik Bernard’.

 

Bijgevoegd: Bernard Sijtsma, ‘Aber gnädige Frau’. Het eerste bezoek aan Gerard Reve en andere verhalen, Sneek 2011, met opdracht in inkt van Freek Ariesen aan Gerben Wynia en met begeleidende brief in handschrift van en aan dezelfde.

Droom van Reve voor Bernard Sijtsma

€ 0,00Prijs
    bottom of page