top of page

John Lennon  The Penguin.

 

(Middlesex | Victoria): Penguin Books, (1968). 197 x 131 mm. Paperback. Omslagontwerp Heather Mansell. 160 p. Gedrukt in blauw, paars en geel. Geïllustreerd door John Lennon. Herdruk. Penguin Book 2540. Omslag iets verweerd. Leesvouw. P. 71-74 los.

 

Ex bibliotheca C. Buddingh’ (1918-1985). Gesigneerd in balpen op de Franse titel: ‘CBuddingh’’.

 

Werkexemplaar waarin Buddingh’ bij vijf van Lennons versjes met balpen een volledige vertaling heeft geschreven. Van nog eens negentien gedichten vertaalde Buddingh’ de titel en/of enkele woorden en/of een strofe. Getuige de weinige doorhalingen kwam Buddingh’s vertaling vlot uit zijn pen.

 

In de inhoudsopgave heeft Buddingh’ zevenentwintig gedichten aangestreept.

 

Op 10 oktober 1968 schreef C. Buddingh’ aan uitgever Geert van Oorschot dat hij druk bezig was de nonsensverzen van John Lennon te ‘vernederlandsen’. Dat deed hij, blijkt nu, in de marge van dit exemplaar. In 1969 werden vier door Buddingh’ (nogal vrij) vertaalde verzen, naast de originele van Lennon, gepubliceerd in het dubbelnummer 11-12 van literair maandblad Raam. In een voetnoot daarbij werd de bundel John Lennon vrijzinnig vernederlandst door Cees Buddingh’ aangekondigd, maar die uitgave is nooit verschenen. Er bestaat alleen een dummy van, als Zwart Beertje 1231.

 

‘Het taalvernuft van de Beatle had ook zijn eigen activiteiten weer gestimuleerd.’ (Huijser, p. 175-176)

John Lennon door C. Buddingh’ vertaald

€ 0,00Prijs
    bottom of page