top of page

Sybren Polet  Persoon/onpersoon.

 

Amsterdam: De Bezige Bij, 1971. 200 x 125 mm. Paperback. 256 p. Eerste druk. Leesvouwen. Potloodstreepjes in de marge.

 

Opdracht van de auteur in balpen op de Franse titel: ‘A’dam 1 Juli 1972 | Voor Jean-Clarence Lambert, | zeer vriendschappelijk, | Sybren Polet’.

 

Met getypte, gesigneerde brief van de auteur aan ‘Dear Irina’, d.d. 6 december 1975, over vertalingen van zijn werk.

 

Verzameling verzen uit eerdere bundels, al dan niet (flink) herzien.

 

Jean-Clarence Lambert en Irina Paslariu-Lambert vertaalden Nederlandse poëzie. Lambert was een goede bekende van enkele Cobra-kunstenaars en Vijftigers.

Opdracht en brief aan een vertalersechtpaar

€ 30,00Prijs
    bottom of page