top of page

Karel van het Reve  Twee minuten stilte.

 

Amsterdam: Van Oorschot, 1959. 206 x 137 mm. Heellinnen met stofomslag. Omslagontwerp [Nicolaas] W[ijnberg]. 192 p. Eerste druk. Met bijbehorende brief-in-facsimile van de auteur aan zijn uitgever. Scheefgelezen. Omslag beschadigd. Schutbladen en sneden wat roestvlekkig.

 

Opdracht van de auteur in zwarte inkt op het schutblad: ‘Voor Robert en Laura, | met dank voor de morsige kerstmannen, | van de schrijver | Amsterdam, 12 november 1959’.

 

Dit eerstedagsexemplaar* van Van het Reves debuutroman was bestemd voor zijn boezemvriend Bob van Amerongen en diens echtgenote. Robert van Amerongen en Karel van het Reve hadden elkaar in 1944 leren kennen: verzetsnamen ‘Robert’ en ‘Bertram’. Van Amerongen was een huisvriend van de familie Van het Reve en werd dientengevolge een personage in De Avonden. Het was Robert van Amerongen die het Levensbericht van Karel van het Reve schreef voor het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

 

Hoofdstuk XIII opent met de (vaak geciteerde) zin: ‘Een van mijn vrienden heeft het cortège der hoogleraren, zoals het ook nu weer de Aula binnenkwam, eens een "stoet morsige kerstmannen" genoemd.’ De opdracht van Van het Reve in dit exemplaar onthult dat de uitspraak over de stoet morsige kerstmannen aan Van Amerongen kan worden toegeschreven.

 

* Broer Gerard ontving zijn exemplaar drie dagen later (en las het in een etmaal uit).

Opdracht van Karel van het Reve in debuutroman

€ 0,00Prijs
    bottom of page