top of page

August Heyting  De Vitriene. Festoenen, Klinkdichten, Rondelen, Pantoens, Bruilofstliederen, Kernrijmen, Spreuken, Puntdichten, enz. Ruim 100 Gedichten. (Met een Voorrede door de auteur.)

 

Den Haag: Uitg. Trifos, 1939. 253 x 177 mm. Geniet. (2), 68 p. Gestencild in een oplage van 100 exemplaren. Eerste druk. Trifosreeks 6. Omslag iets gesleten. Ex libris ‘Boek fen Kl. Sierksma’.

 

Nummer 71 van 100 op de titelpagina genummerde en gesigneerde exemplaren, voorzien van een opdracht van de auteur: ‘no. 71 August Heyting | ten geschenke aan Klaas Sierksma | 15/8/44’.


Zeldzame publicatie van Heytings eenmansuitgeverij Trifos. Behalve de al in de titel opgesomde rijmelarijen bevat deze bundel, ten slotte op pagina 60, de persiflage ‘Dadaistiese dank-ode aan de heren Kurt Schwitters en Theo van Doesburg voor hun voortreffelijke dadaistiese voorstelling in de Haagse Kunstkring op 10 Januari 1923’: ‘Dom, dom, dom, | dommer-de-dommer-de-dommer-dan-dom, [...]’. Hierna volgt nog een vilein nawoord.

 

August Heyting (1879-1949) was dichter, toneelschrijver en criticus. Hij zat in de zaal toen dada zich voor het eerst in Nederland manifesteerde, op 27 december 1922 in de Rolzaal op het Binnenhof. Ook bij het optreden van Theo van Doesburg, Nelly van Moorsel (alias Pétro van Doesburg), Kurt Schwitters en Vilmos Huszár op 10 januari 1923 was Heyting aanwezig. Na afloop declameerde Heyting zijn Van Doesburg-persiflage.

 

Klaas Sierksma (1918-2007) was, behalve historicus, kenner en ontwerper van vlaggen. Net als Heyting werkte hij in de Tweede Wereldoorlog voor en met de Duitse bezetter.

Theo van Doesburg gepersifleerd in 1923

€ 0,00Prijs
    bottom of page