top of page

Don Leandro Perez Zambullo  Amsterdamsche Sermoenen. Jaargang 1, aflevering 1.

 

Den Haag: W. Cremer, 1888. 181 x 126 mm. Ingenaaid. 32 p. Niet afgesneden. Eerste druk. Rug beschadigd. Achterzijde omslag los.

 

Schotschrift tegen allerlei eigentijdse verschijnselen en verschijningen. Op het geïllustreerde omslag staan het wapen van Amsterdam en enkele onderwerpen (Paleis voor Volksvlijt, Belastingwezen, Nederlandsche Bank). Bevat ook een passage over de nieuwe letteren.

 

‘Ieder clubje houdt zijn clubgenooten voor genieën en de leden der andere clubjes voor onbevoegden. Het nieuwste boek, of liever het eenige, waarover deze en gene nog wel eens spreekt […] is Eene Liefde door L. van Deyssel, een roman in twee deelen, die enkele meesterlijke bladzijden en een paar schoone hoofdstukken bevat, maar overigens zooveel vuilheden, platheden en ruwheden, dat ik wezenlijk niet durf vertellen, wat er in staat. Daardoor komt het niet in leesbibliotheken of op het Leesmuseum, maar wordt het in diep geheim druk gekocht, wellicht na lezing verbrand.’

 

De ware identiteit van Don Leandro is nooit onthuld.

 

In maart 1888 verscheen een tweede (en bij gebrek aan lezers laatste) aflevering van Amsterdamsche Sermoenen.

 

Zeldzaam en fragiel.

Vuilheden, platheden en ruwheden

€ 0,00Prijs
    bottom of page